Total Pageviews

Monday, November 1, 2010

~TAJUK 13:PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH~

TUJUAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH
 • Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.
 • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa.
 • Mengetahui keberkesanan pengajaran guru.
 • Guru dapat merancang dan mengubahsuai pengajarannya.
 • Guru juga dapat menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta - merta.
CIRI-CIRI PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH
 • Penilaian Berasaskan Sekolah merupakan satu bentuk pentaksiran dan penilaian yang dilaksanakan di sekolah.
 • Ianya diurus dan ditadbirkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.
 • Terbahagi kepada 2 bentuk format pentaksiran iaitu kerja kursus / PEKA dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS).
KERJA KURSUS / PEKA
 • Calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagi konteks dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.
 • LPM membekalkan panduan
 • LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras.
 • Penskoran dan pelaporan oleh sekolah.
 • Markah dihantar kepada LPM
 • Sekolah mengeluarkan sijil.
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS)
 • Calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagi konteks dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.
 • LPM membekalkan panduan
 • LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras.
 • Penskoran dan pelaporan oleh sekolah.
 • Sekolah mengeluarkan sijil.
PRINSIP PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH
 • Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan berikut:
  Murid yang akan ditaksir, bila pentaksiran dibuat, kekerapan pentaksiran,  siapa yang terlibat dalam pentaksiran, pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran, penskoran, pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan.
 • Ditadbir diperingkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens.
 • Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran.
 • Dilaporkan diperingkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. 
 • Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina.
 • Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada prinsip dan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
ASPEK YANG DINILAI
 • Daya kreatif – contoh; mereka cipta, melukis.
 • Kemahiran proses sains – contoh; memerhati, membuat inferens.
 • Perlakuan dan amalan nilai – contoh; membantu, berdikari.
 • Sikap – contoh; bersemangat untuk belajar, gigih bekerja.
 • Kesihatan dan kecergasan – contoh; sihat, cergas dan aktif.
 • Kemahiran kinestetik – contoh; bersukan, bergerak secara kreatif.
 • Bakat dan minat – contoh; kesungguhan membuat sesuatu, kelebihan dalam sesuatu bidang.

1 comment: